Povodom obeležavanja 50 godina Društva istraživača “Vladimir Mandić Manda” iz Valjeva i Pokreta Mladih istraživača  u utorak 10. decembra, organizuje se stručni skup » Nauka za sve – 50 godina pokreta mladih istraživača« u Velikoj Sali Srpske akademije nauka i umetnosti. Organizacijom ovakvog skup a želi se predstaviti istorijski i aktuelni doprinos mladih, amatera i neprofesionalaca, koji svojim trudom i stručnim angažmanom doprinose razvoju nauke.

Program ovog stručnog skupa možete pogledati u nastavku teksta:

15:00 Svečano otvaranje

15:15 “Nastanak organizacije Mladih istraživača”

Dušan Mihajlović, Društvo istraživača „Vladimir Mandić – Manda“, Valjevo

15:30 “Petnica: Značaj ranog uključivanja mladih u naučno-istrživački proces”

Vigor Majić, Istraživačka stanica Petnica

15:45 “Otvorena nauka – radoznalost bez granica”

Jordan Aleksić, Fakultet za primenjenu ekologiju „Futura“

16:00 “’Citizen Science’ projekti i značaj za profesionalnu nauku”

Marjana Brkić, Centar za promociju nauke

16:15 “Izaći izvan ’kule od slonovače’: etnomuzikološki kolaborativni pristup i terensko istraživanje”

Iva Nenić, Fakultet muzičke umetnosti

16:30 “Građani u zaštiti biodiverziteta”

Tomica Mišljenović, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu

16:45 “Amaterska astronomija u Srbiji”

Vladimir Đošović, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

17:00 “Mladi istraživači i arheološka istraživanja”

Željko Jež, Zavod za zaštitu spomenika

17:15 “Terenska nastava i uključivanje studenata u geografska istraživanja”

Aleksandar Petrović, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu

17:30 “Digitalizovani Zbornik radova Društva istraživača ’Vladimir Mandić Manda’”

Dušica Trnavac, Mladi istraživači Srbije

17:45 Koktel

Vesti