Back to the top

Parking servis

Parkiranje se naplaćuje u centralnoj zoni grada Valjeva

Elektronska kontrola i naplata parkiranja trenutno se vrši u okviru tri dve naplatne zone crvena i plava, a u planu da se naplaćuje je i zelena zona.

Crvena zona se nalazi u najužem gradskom jezgru i čine je propisno obeležena 102 parking mesta, sa postavljenom vertikalnom signalizacijom, a prema urađenoj studiji parkiranja za centralnu zonu grada Valjeva.

Plavu zonu čini 1.400 obeleženih parking mesta, sa pratećom vertikalno signalizacijom.

Plava zona se prostire na javnoj površini trotoara i kolovoza, na tri grupna parkirališta van trotoarskih i kolovoznih površina, kao i na tri blokovska parkirališta u okviru stambenih blokova.

Vremenska ograničenja parkiranja

U crvenoj zoni trajanje parkiranja je ograničeno na  dva časa (120 min), a da bi korisnik po isteku naznačenog ograničenog vremena parkiranja mogao ponovo koristiti parking mesto u crvenoj zoni, mora sa vozilom napustiti zonu u najkraćem trajanju od trideset (30) minuta. U plavoj zoni nema vremenskog ograničenja parkiranja.

Vreme naplate parkiranja

Naplata parkiranja se vrši u okviru obe naplatne zone, od ponedeljka do petka, u vremenu od 07 – 20.00 časova i subotom  od 07 – 14.00 časova.

Načini  plaćanja  parkiranjaParkiranje se može platiti kiosk parking kartom i putem mobilnog telefona SMS porukom.

Ispravnim popunjavanjem kiosk parking karte i vidljivim postavljanjem iste, korisnik stiče pravo na korišćenje parkig mesta u određenom trajanju u zavisnosti od zone i vrste karte.

  • Kiosk/tiket/parking karte za crvenu zonu: satna  i  dvosatna
  • Kiosk/tiket/parking karte za plavu zonu: satna, dvosatna i dnevna/višesatna/

 

  • Slanjem SMS poruke, koja sadrži potpun registarski broj vozila napisan bez razmaka i dodatnih slova i simbola na adresu zone (pretplatnički broj), stiče pravo korišćenja parking mesta u dotičnoj zoni u uplaćenom ili ograničenjem naznačenom trajanju.

Adrese zona/pretplatnički broj/
Crvena zona: 9141
Plava zona: 9142
Plava zona – dnevna karta/višesatna karta: 9140

Cene parking karata
– Kiosk parking karta trajanja jedan sat u crvenoj zoni iznosi 35,00 din./dvosatna 70,00 din. sa uračunatim  PDV-om
– Kiosk parking karta trajanja jedan sat u plavoj zoni iznosi 22,00 din./dvosatna 44,00 din. sa uračunatim PDV-om
– Kiosk parking karta dnevna/višesatna/u plavoj zoni sa trajanjem od 07.00 do 20.00 časova iznosi 100,00 din. sa uračunatim PDV-om.

– Doplatna parking karta iznosi 1.000,00 din sa PDV-om i izdaje se korisnicima parkiranja za nepravilno korišćenje parking mesta ili neispunjavanje obaveze plaćanja usluge, a prema Odluci o javnim parkiralištima grada Valjeva.

Kontakt:

JKP VIDRAK
Vojvode Mišića 50, 14000 Valjevo
Telefoni: 014/222-453, 014/221-556, 014/ 222-769
Fax: 014/242-981
E-mail: info@vidrakvaljevo.com i office@vidrakvaljevo.com

© 2019 Sva prava zadržava TURISTIČKA ORGANIZACIJA VALJEVO