Organizacioni odbor manifestacije “Dani sremusa 2020”, organizovao je 17.maja u Donjem Taoru berbu sremusa. Manfistecaija “Dani sremusa 2020” odrzace se 27.06.2020 u Donjem Taoru.
Organizator je Udruzenje za razvoj turizma i zastitu priride Taorska vrela , Donji Taor.
Suorganizator: Turistička organizacija Valjevo

Vesti