Back to the top

Galerije

Galerije u Valjevu

Moderna galerija Valjevo osnovana je krajem 1985. godine, na inicijativu poznatog slikara Ljube Popovića, sa ciljem da neguje specifičan izlagački pristup, tematski posvećen slikarstvu fantastike i duhu autentične umetničke grupe Mediala. Prestižni status u samom vrhu domaće likovne scene stekla je izložbama dela najreprezentativnijih autora u svom domenu.
Galerija poseduje zbirku crteža i slika Ljube Popovića, i oko sto vrednih dela u poklon-zbirci umetnika koji su izlagali u njoj. Pored aktuelne izložbe, za posetioce je otvoren Ljubin legat – spomen prostorija sa bibliotekom, ličnim predmetima i priborom iz ateljea, prenetim iz Pariza posle slikareve smrti.
Moderna galerija Valjevo ima status ustanove kultuture od nacionalnog značaja. Nalazi se u centru Valjeva, pored Valjevske gimnazije, nedaleko od Narodnog muzeja.

INTERNACIONALNI UMETNIČKI STUDIO, RADOVAN MIĆA TRNAVAC, INTERNATIONAL ART STUDIO grad Valjevo je 1997.godine osnovao Internaconalni umetnički studio „Radovan Trnavac Mića“ koji, poput na stotine sličnih umetničkih institucija širom sveta, preko dvadeset godina uspešno doprinosi ideji spajanja naroda, različitih kultura.
Od dana osnivanja, septembra 1997.godine do danas, u Internacionalnom umetničkom studiju izlagalo je je 350 umetnika iz različitih zemalja sveta i sa svih kontinenata. Ovi umetnici su Studiju ostavili na poklon 237 reprezentativnih umetničkih dela, koja danas čine jednu od najznačajnijih kolekcija internacionalne umetnosti s kraja dvadesetog i početka dvdesetprvog veka na Balkanu. Ova dela ostaju u sklopu kulturno-umetničke baštine Srbije.

© 2019 Sva prava zadržava TURISTIČKA ORGANIZACIJA VALJEVO