Back to the top

Crkve i manastiri u Valjevu

Crkve i hramovi u Valjevu

Gradeći privredni, društveni i kulturni život Valjeva mnogobrojne valjevske zajednice različitih konfesija gradile su i sopstvene hramove – markantne svedoke prosperiteta i stradanja tokom vekova. O tome danas svedoči ne samo sjajna arhitektura mnogobrojnih hramova, već i bogato ukrašena unutrašnjost crkava , što uz njihovu pozicioniranost duž glavnih turističkih ruta, zaslužuje posebnu pažnju posetilaca.

© 2019 Sva prava zadržava TURISTIČKA ORGANIZACIJA VALJEVO