Back to the top

Narodni muzej Valjevo

U gradu

Muselimov konak

Muselimov konak je najstarija zgrada sacuvana u Valjevu. Nastala je krajem 18. veka za potrebe Muselima, turskog upravnika Valjevske nahije. Prizemna gradevina ima oblik pravougaonika sa dva naspramno postavljena trema duž podužnih strana. Gradena je lomljenim kamenom, sa podrumom koji je ispod cele površine prizemlja i koji ima spoljne prilaze. Krov je cetvorovodni, sa ceramidom kao pokrivacem. Dok je njegov prizemni deo predstavljao administrativne prostorije, u podrumu se nalazila apsana, odnosno zatvor. Muselimov konak, graden u XVIII veku, vezan je za istorijske dogade koji su se odvijali na pocetku Prvog srpskog ustanka. Iz njegovog podruma izvedeni su na gubilište Ilija......

Continue reading

© 2019 Sva prava zadržava TURISTIČKA ORGANIZACIJA VALJEVO