Back to the top

Valjevske planine

Valjevske planine

Venac valjevskih planina pripada dinarskim planinama i prve su planine od Panonske nizije prema crnogorskim planinama i Jadranskom moru.
Venac valjevskih planina se proteže u dužini od oko 75 km, u obliku potkovice oko Valjeva i srednje su visine od 1100-1350 metara nadmorske visine. Veoma su bogate pravim planinskim rečicama živopisnog toka,a i kanjonskog tipa, kao i izvorima hladne vode. Najviši vrh u vencu je Mali Povlen sa nadmorskom visinom od 1347 metara, a ujedno i najviši vrh severo-zapadne Srbije.

Povlen je najuočljiviji i najveći masiv u lancu valjevskih planina. Udaljen je pola sata vožnje od Valjeva putem prema Bajinoj Bašti. Drugi put do padina i grebena Povlena vodi pored poznatih manastira Ćelije i Lelić.

Ova planina, dinarskog smera pružanja, sastoji iz dva dela pomalo neprikladnog naziva – Mali i Veliki Povlen. Neprikladnost je u tome što je Mali Povlen (1347m) viši od Velikog Povlena (1271m) i predstavlja najvišu tačku čitavih valjevskih planina. Oba Povlena leže jugozapadno od Valjeva, a zapadno od Magleša i Bukova. Od njih se menja pravac Valjevskih planina: umesto uporedničkog, one (Povlen, Jablanik, Medvednik, Sokolska planina, Jagodna i Gučevo), zadobijaju dinarski pravac. Izuzetak čini samo Boranja, koja se pruža pravcem jugozapad-severoistok.

Mali Povlen je donekle asimetričan – jugozapadna strana mu je strmija od severoistočne. Svakako je to posledica usecanja duboke, klisuraste doline, ali i rasedanja duž jugozapadne strane. Sam greben Malog Povlena je relativno uzak, ali ne predstavlja izrazito kameniti venac, već se sastoji od blagih humova između kojih je usečeno nekoliko plitkih vrtača.

Maljen je planina u Srbiji koja se nalazi južno od Valjeva. Pruža se pravcem istok-zapad u dužini od oko 25 km. Najpoznatije turističko mesto na planini Maljen su Divčibare koje se nalaze na visini od oko 980 m nadmorske visine. Na Divčibarama nalazi se vodopad Skakalo koji zauzima šesto mesto najviših vodopada u Srbiji. Nalazi se na reci Manastirici i visok je 30 metara.
Maljen i njegov zapadni deo Bukovi 756 m su prave Valjevske planine, koje se pružaju u pravcu zapad-istok. Severni delovi su izgrađeni od krečnjaka i zato su njegove severne ivice prilično strmo zasečene i predstavljaju odseke. Strmom zasecanju doprineli su i rasedi, ali ne samo na severnim nego i na južnim stranama ove planine, te stoga ona strmo pada u prostranu Kosjerićku i crnogorsku kotlinu. Od Lastre, preko Divčibara do najvišeg vrha Maljena zemljište je od serpentina i eufotita. Maljen se sastoji od stena različite starosti. Tu se javljaju jurski (lijaski) krečnjaci, jurska dijabaz-rožnačka formacija, mafiti i ultramafiti. Ultramafiti su najviše rasprostranjeni na Maljenu i Suvoboru. Na obe ove planine rasprostranjene su kretacijske tvorevine

Suvobor je planina u Srbiji, nalazi se oko 120 km južno od Beograda, sa najvišim vrhom od 864 m između Rajca i Maljena. Predstavlja vododelnicu između pritoka Zapadne Morave i Kolubare. Prekriven je mladim hrastovim šumama (u uvalama) i šumskim kulturama četinara koje pokrivaju njegov najveći deo. Na lokalitetu Ravna gora je bukova šuma koja je opasana vodotokom Grab. Unutar nje se nalazi Mokra pećina koja je jedno od izvorišta Graba. Na Suvoboru ima dosta divljači (srna, zec, fazan) i teren je vrlo atraktivan za lovce.

Suvobor je bogat izvorima i vodnim tokovima. Ispod njegovih vrhova su izvorišta Dičine, Čemernice i njihovih pritoka. Kako planina Suvobor predstavlja lep pejsažni prostor, na čitavom području Republike Srbije raspolaže sa najviše elemenata divljine.

Suvobor – lovište se nalazi na planini Suvobor (38 km od Gornjeg Milanovca). Prostire se na površini od 7.740 hektara, a love se srneća divljač, zec i jarebica. Lovci se mogu smestiti na Rajcu ili u hotelima u Gornjem Milanovcu i Ljigu. Najbliže mesto za odmor se nalazi na 10 km od Ravne Gore u etno-selu Anđelija Mišić u Koštunićima. Tamo pored hotela koji je u izgradnji, trenutno postoji oko 50 ležajeva u vajatima i objektima koji sačinjavaju etno-selo.

Jablanik je planina u zapadnoj Srbiji, u grupi Valjevskih planina. Najviši vrh je Jablanik sa 1.275 m. Izgrađena je pretežno od dijabaz-rožanaca, delom od serpentina a najviši delovi građeni su od trijaskih krečnjaka. Godišnje prima prosečno 1.800 mm padavina. Pod travnatim pašnjacima na visokim zaravnima sagrađene su pojate. Pored Jablanika prolazi put Valjevo – Rogačica.

Planina Medvednik se nalazi nedaleko od grada Valjeva (30km) i sa 1247 metara nadmorske visine (mnv) nalazi se u središtu planinskog venca koji od Drine na zapadu preko Gučeva, Boranje, Jagodnje i Sokolske planine nastavlja vencem Valjevskih planina koje na zapadu počinju sa Medvednikom (1247 mnv), Jablanikom (1274 mnv), Povlenom (najviši 1347 mnv), Maljenom (Kraljev sto, 1104 mnv), a završavaju Suvoborom i Rajcem na istoku.
Medvednik je dobio ime po tome što se ova planina sa valjevske strane vidi kao pravi golemi medved koji je prilegao da se odmori. Drugi su pak tvrdili da je ime došlo po velikom broju medveda koji su izlovljeni ranije, dok po trećima su ovde kajmak sir i jagnjetina kao med pa stoga i planina dobi ovo ime.
Padine su gusto obrasle bukovom šumom, sa dobrim prinosima pečurki i livadama sa šumskim jagodama i lekovitim biljem. Bukova šuma se proređuje, dok se pojavljuje veštački uveden bor, a u nižim delovima lako su uočljive kulturne površine pod zasadima maline i kupine, što ima značajnog dela u prihodu lokalnog stanovništva. Severne padine su naslonjene sa istoka na vrlo blisku planinu Jablanik i talasaste zaravni gornjeg sliva reke Jablanice prekrivene šumom.

© 2019 Sva prava zadržava TURISTIČKA ORGANIZACIJA VALJEVO