Crkva, na uglu ulica Vojvode Mišica i Dr. Pantica je posvecena Pokrovu Presvete Bogorodice. Gradena je u dužem vremenskom intervalu, od 1837. do sredine 19.veka. U realizaciju su bili ukljuceni tada najpoznatiji majstori kao što su Kosta Dimovic, Dimitrije Sotirovic, Teodor Teodorovic.

Crkva je izdužene osnove, sa istocnim delom rešenim kao trikonhos, dok se na zapadu uzdiže visoki zvonik, koji je, kao i drugi delovi gradevine rešen u stilu klasicizma, sa dekorativnim elementima u obliku slepih arkada, pilastara, lazena, horizontalnog venca. Krov je dvovodni sa limom kao pokrivacem.

U unutrašnjosti hrama je dominantan visoki ikonostas iz 1865. godine, realizovan u duhu klasicizma, sa ikonama koje je slikao Nikola Markovic, poznati srpski slikar druge polovine 19. veka.

Uz hram je podignut, prema projektu Božidara Petrovica, veliki crkveni dom.

Poslednjih nekoliko godina se radi na kompletnoj obnovi ove crkve.

Crkve i hramovi