Valjevska crkva Pokrova Presvete Bogorodice

Crkva, na uglu ulica Vojvode Mišića i Dr. Pantića je posvećena Pokrovu Presvete Bogorodice. Građena je u dužem vremenskom intervalu, od 1837. do sredine 19.veka. U realizaciju su bili uključeni tada najpoznatiji majstori kao što su Kosta Dimović, Dimitrije Sotirović, Teodor Teodorović.

Crkva je izdužene osnove, sa istočnim delom rešenim kao trikonhos, dok se na zapadu uzdiže visoki zvonik, koji je, kao i drugi delovi građevine rešen u stilu klasicizma, sa dekorativnim elementima u obliku slepih arkada, pilastara, lazena, horizontalnog venca. Krov je dvovodni sa limom kao pokrivačem.

U unutrašnjosti hrama je dominantan visoki ikonostas iz 1865. godine, realizovan u duhu klasicizma, sa ikonama koje je slikao Nikola Marković, poznati srpski slikar druge polovine 19. veka.

Uz hram je podignut, prema projektu Božidara Petrovića, veliki crkveni dom.

Poslednjih nekoliko godina se radi na kompletnoj obnovi ove crkve.