Adresa: Prote Mateje 1
14000 Valjevo, Srbija
Telefon: +381 14 221 138
Faks: +381 14 221 138
E-mail: tovaljevo@mts.rs
Radno vreme: radnim danima od 07:30 do 15:30 časova