TAORSKA VRELA

U Donjem Taoru ispod vrhova Povlena, na 40 km od Valjeva i 16 km od Kosjerića, gde se sprema najbolji sir i kajmak, proja peče i nazdravlja Trnovačom, na visini od 695 m smestilo se Taorsko vrelo, kraški izvor sa moćnim stenama bigra, neobičnom pećinom, nizom slapova i vodopada i ostacima starih vodenica.