Park se nalazi na brdu Krušik iznad grada, u naselju „Peti puk“, pored fudbalskog stadiona i sportskog centra.

U središnjem delu parka nalazi se obeležje sa buktinjom i vecnim plamenom. Buktinja je od metala, a prostor oko nje ozidan je tesancima kamena pešcara u obliku trougla. U jednom uglu je ispisano: “Ovaj vecni plamen upalio je Josip Broz Tito 18. maja 1967. godine”.

Duž staza na travnjaku postavljeno je 67 spomen-ploca od pešcara na kojima je upisan tekst obojen crno sa imenima streljanih boraca. Sve ploce imaju u levom gornjem uglu uklesanu petokraku zvezdu sa srpom i cekicem.

Sa sve tri pristupne strane postavljeni su spomenici gradeni od kamena i betona. Oni imaju ugradene bele mermerne spomen-ploce sa posvetom: “Na ovom mestu su 27. 11. 1941. godine, nemacki okupatori zajedno sa izdajnickim cetnickim bandama streljali 121 partizana”. Isti tekst posvete ispisan je na spomeniku na drugom kraju parka.

Parkovi i izletišta