Speleologija je danas, više nego ikada, spoj mnogih naučnih disciplina, ekstremnog sporta, hobija kao i raznih vidova turizma i rekreacije. Ljudi su u velikoj meri zainteresovani da posete naš kraj, vide i istraže neponovljive podzemne oblike, koje je priroda stvarala milionima godina. Za mnoge boravak u pećini predstavlja veliku ekskluzivnost.

Ukoliko želite da boravite na ovaj način u prirodi obratite sam našoj turističkoj ogranizaciji grada Valjeva a  mi ćemo vam izaći u susret predložiti zanimljive varijante indoor programa, koji će Vas impresionirati!

Avanturistički program