Park na Jadru

Nema ni jednog zbornika, antologije ili bilo kakvog predstavljanja novije i moderne skulpture u Srbiji, u kojima nije i Vida Jocic, kao jedan od aktera koji je osoben i znacajan.

U parku na Jadru se, na jednom relativno malom prostoru, nalaze skulpture Vide Jocic, koje predstavljaju narodne heroje valjevskog kraja iz Drugog svetskog rata. Skulpture su savršeno uklopljene u ambijent parka, koji je formiran kao specificna botanicka bašta na obali Kolubare. Ovaj park se nalazi na deonici šetališta koje pocinje Knez Miloševom ulicom, prolazi kroz ovaj park i nastavlja ka parku Pecina. Park je uvek lepo ureden i održavan sa obeleženim nazivima biljnih vrsta koje tu uspevaju.

 

Parkovi i izletišta

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *