Park Vide Jocić na Jadru

Nema ni jednog zbornika, antologije ili bilo kakvog predstavljanja novije i moderne skulpture u Srbiji, u kojima nije i Vida Jocić, kao jedan od aktera koji je osoben i značajan.

U parku na Jadru se, na jednom relativno malom prostoru, nalaze skulpture Vide Jocić, koje predstavljaju narodne heroje valjevskog kraja iz Drugog svetskog rata. Skulpture su savršeno uklopljene u ambijent parka, koji je formiran kao specifična botanička bašta na obali Kolubare. Ovaj park se nalazi na deonici šetališta koje počinje Knez Miloševom ulicom, prolazi kroz ovaj park i nastavlja ka parku Pećina. Park je uvek lepo uređen i održavan sa obeleženim nazivima biljnih vrsta koje tu uspevaju.