Manastir Ćelije

Manastir Ćelije se nalazi na levoj obali reke Gradac, u ataru sela Lelić kod Valjeva. Po predanju, zadužbina je kralja Dragutina (1276-1282). Drugo predanje kazuje da je manastir podignut krajem 14. ili početkom 15. veka, u vreme despota Stefana Lazarevića.

Osnova crkve manastira Ćelije je u obliku jednobrodne građevine sa neobičnim rešenjem kupolnog sklopa. Umesto uobičajenih pilastara, kupolna konstrukcija se oslanja na debele zidove i stepenasto postavljene lukove, a prelaz od kvadratne osnove do devetostranog tambura izveden je pomoću trompi. I zidani ikonostas ima konstruktivnu funkciju preuzimanja dela sile potiska od kupole. Zvonik se nalazi na severnoj strani crkve i podignut je 1926.god.

Od 1837.do 1928. godine Ćelije su parohijska crkva. Tokom 19. veka u njemu radi jedna od prvih osnovnih škola u oslobođenoj Srbiji.

Levo do crkve prema oltaru, nalazi se grob Ilije Birčanina „obor kneza ispod Medvednika” koga su turske dahije ubile na kolubarskoj ćupriji u Valjevu 1804. godine. Na južnoj strani oltara je grob Ave Justina, koji je umro 1979. god. Pri manastiru od 1966. god. postoji ikonopisačka škola u kojoj rade monahinje ovog manastira. Takođe ima razvijenu i izdavačku delatnost. Ćelije su ženski manastir.

Po testamentu koji je ostavio Otac Justin u Ćelijama je 2007. godine počela gradnja hrama sa tri oltara, posvećenih Svetom Savi, Svetom Justinu filozofu i Prepodobnoj Mariji Egipćanki.

Sveti Arhijerejski Sapor srpske pravoslavne crkve je 29. aprila 2010. godine kanonizovao i proglasio Prepodobnog Justina Novog Ćelijskog za svetitelja. Za dan svetkovanja Prepodobnog Justina određen je 14. jun.

Manastir Ćelije
Telefon: +381 14 3519 715
www.celije.org.rs