Knez Miloševa ulica

Knez Miloševa ulica, danas je glavni trgovački centar grada i predstavlja izuzetno vredan deo starog gradskog jezgra, čije su prve podignute kuće ucrtane u planove još 1737. godine. Današnji sačuvani izgled ove ulice formirao se tokom druge polovine 19. veka i početkom 20. veka i predstavlja kontinuitet u trgovačkom i društvenom razvoju Valjeva, od najstarijeg sačuvanog dela Tešnjara, pa do savremenih delova grada.

Centar Valjeva u 19. veku bio je trgovačko-zanatski deo Tešnjar, koji potom postepeno gubi značaj formiranjem administrativnog centra na levoj obali Kolubare. Tu se podižu sudovi, škole, crkva, kasarna i nova trgovačko-zanatska ulica Kneza Miloša, koja doživljava procvat između dva rata i do današnjeg dana ostaje značajan trgovački deo grada.

Poslovno – stambeni objekti koji se bez neke pravilnosti u stilu, gusto nižu sa leve i desne strane ulice, imaju svoj prirodan produžetak u uskim i dugačkim dvorištima, sa na duž zidanim pomoćnim zgradama. Ovde se sagledava uticaj tada modernog shvatanja u građevinarstvu, koji prodire iz centralne Evrope na Balkan, postepeno potiskujući istočnjački način gradnje. U ovoj ulici su sačuvana i dva hotela (“Grand” i “Hotel Sekulić”), koji se sa još 13 objekata ističu svojim izuzetnim arhitektonskim vrednostima.