Knez Miloševa ulica, danas je glavni trgovacki centar grada i predstavlja izuzetno vredan deo starog gradskog jezgra, cije su prve podignute kuce ucrtane u planove još 1737. godine. Današnji sacuvani izgled ove ulice formirao se tokom druge polovine 19. veka i pocetkom 20. veka i predstavlja kontinuitet u trgovackom i društvenom razvoju Valjeva, od najstarijeg sacuvanog dela Tešnjara, pa do savremenih delova grada.

Centar Valjeva u 19. veku bio je trgovacko-zanatski deo Tešnjar, koji potom postepeno gubi znacaj formiranjem administrativnog centra na levoj obali Kolubare. Tu se podižu sudovi, škole, crkva, kasarna i nova trgovacko-zanatska ulica Kneza Miloša, koja doživljava procvat izmedu dva rata i do današnjeg dana ostaje znacajan trgovacki deo grada.

Poslovno – stambeni objekti koji se bez neke pravilnosti u stilu, gusto nižu sa leve i desne strane ulice, imaju svoj prirodan produžetak u uskim i dugackim dvorištima, sa na duž zidanim pomocnim zgradama. Ovde se sagledava uticaj tada modernog shvatanja u gradevinarstvu, koji prodire iz centralne Evrope na Balkan, postepeno potiskujuci istocnjacki nacin gradnje. U ovoj ulici su sacuvana i dva hotela (“Grand” i “Hotel Sekulic”), koji se sa još 13 objekata isticu svojim izuzetnim arhitektonskim vrednostima.

 

Glavne ulice

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *