Istraživačka stanica Petnica

Istraživačka stanica Petnica smeštena je u selu Petnica, oko 7 km jugoistočno od Valjeva, tj. oko 90 km jugozapadno od Beograda. Istraživačka stanica Petnica je organizacija koja se profesionalno bavi podrškom i obrazovanjem mladih koji prevazilaze nivo regularnih školskih programa, po čemu je jedinstvena na teritoriji Centralne i Jugoistočne Evrope.

Može se nazvati svojevrsnom „školom za talente“. Programi ISP obuhvataju širok spektar oblasti i disciplina u okviru prirodnih, društvenih i tehničkih nauka.

Stanica je osnovana 1982. godine na inicijativu grupe mladih istraživača, nastavnika i studenata nezadovoljnih postojećom praksom u obrazovanju i formiranju mladih naučnih kadrova. To je bila prva nezavisna obrazovna organizacija na prostorima SFRJ. Ubrzo po osnivanju, Stanica je postala centar inovativnog naučnog obrazovanja i profesionalno utemeljenog podsticanja mladih talenata, poznata i u zemlji i u inostranstvu.

Svake godine Istraživačka stanica Petnica organizuje veliki broj različitih programa u obliku kurseva, seminara, naučnih kampova, radionica i sl., najčešće u trajanju od više dana. Na ovim programima kao predavači gostuju iskusni naučni radnici i istraživači iz velikog broja naučnih instituta i fakulteta sa kojima ISP sarađuje.

Kontakt

Adresa: Poštanski fah 6, 14104 Valjevo, Srbija
Telefon: 014-251-180
E-mail: isp@petnica.rs
Web: www.petnica.rs