Crkva brvnara u Miličinici

Crkva brvnara u Miličinici opština Valjevo, podignuta u periodu od 1791. do 1794. godine. Kao jedna od najznačajnijih drvenih crkava u Srbiji postala je uzor mnogim sakralnim građevinama, kako po graditeljskoj kreaciji tako i po konstruktivno-prostornom rešenju tako i dekorativnoj obradi detalja. Crkva brvnara predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture od velikog značaja.
Dokazi upućuje na to da je crkva u Miličinici podignuta na mestu znatno starije crkve koja je stradala 1726. godine, koja je bila posvećena Svetim apostolima Petru i Pavlu. Crkvu su gradili tačno godinu dana i to od 23. avgusta 1791. do 23. avgusta 1792. godine. Posle završavanja spoljašnjih radova još nekoliko građevinskih sezona trajali su dodatni radovi u njenoj unutrašnjosti.
Iz zapisa urezanog na istočnom dovratniku južnih vrata hrama, temelj je postavljen 1791. godine, a kao neimar pominje se Ignjat Petrović. Posle ovog uspešno završenog posla, osnovano je verovati da je Ignjat Petrović učestvovao u gradnji i mnogih drugih drvenih bogomolja posebno onih podizanih u valjevskom kraju.
Brvnara ima uobičajenu osnovu sa pripratom, naosom, polukružnom oltarskom apsidom, galerijom iznad priprate i polukružni trem na zapadnoj strani. Koliko se do sada zna, to je prvi drveni hram na kome su neimari na konstrukciji krova pratili zaobljenu šemu osnove. Strmi i zaobljeni krov na istočnoj i zapadnoj strani postignut je čestim rogovima koji se iz jedne tačke u slemenu spuštaju poput lepeze formirajući oblinu. Krov je pokriven kratkom šindrom.
Hram je bogat duboreznom dekoracijom koja je prisutna na vratima, dovratnicima i nadvratnicima, kao i na pregradama koje odvajaju naos od oltara, kao i naos i pripratu. Bogastvo dekoracije, ako i preciznost izrade kako građevine, tako i dekoracije, glavne su vrednosti ovog hrama. Kasetirana vrata sa rozetama, ili delovi nekadašnjeg ikonostasa su primeri za to.