Spomenik Nikolaja Velimirovića

Sveti vladika Nikolaj Ohridski i Žički (svetovno Nikola Velimirović; selo Lelić kod Valjeva, Kneževina Srbija, 23. decembar 1880/4. januar 1881 — Libertivil, SAD, 18. mart 1956) bio je episkop ohridski i žički, istaknuti teolog i govornik, otuda je nazivan Novi Zlatousti. Nikolaj Velimirović je novokanonizovani srpski svetitelj.

Spomenik majoru Milenku Pavloviću

Potpukovnik Milenko Pavlovic (Gornje Crniljevo, 5. oktobar 1959 — Valjevo, 4. maj 1999) je bio pilot Vojske Jugoslavije i komandant 204. lovacko-avijacijskog puka. Poginuo je u borbi sa NATO eskadrilom iznad Valjeva 4. maja 1999. tokom NATO bombardovanja SRJ. Komandu da poleti dobio je jedan od mladih oficira. Medutim, potpukovnik Pavlovic je telefonskom vezom naredio […]

Spomenik Borcima revolucije

Na jugozapadnoj strani Valjeva, iznad desne obale Kolubare na Vidraku, podignut je spomenik 1960. godine i uređen park na mestu gde je ranije bilo staro gradsko groblje, kao i groblje srpskih i austrijskih vojnika. Spomenik revolucije podignut je na najdominantnijem mestu na Vidraku, odakle se pruža veličanstven pogled na celo Valjevo. Spomenik se vidi i […]

Matična biblioteka „Ljubomir Nenadović“

Biblioteka „Ljubomir Nenadović“ je najstarija ustanova iz oblasti kulture u Valjevu. Osnovana je krajem 1868. godine kao Čitaonica valjevska i bila je treća po značaju i veličini čitaonica u tadašnjoj Srbiji. Aktivnost čitaonice prekinuta je 1878. godine zbog Srpsko-bugarskog rata i obnovljena je tek 1907. godine, osnivanjem Građanske čitaonice u Valjevu. Sa izbijanjem Prvog svetskog […]

Kula Nenadovića

Kula Nenadovića je jedan od simbola grada Valjeva. Kulu i manje vojno utvđenje, podigli su vojvoda Jakov i njegov sin Jevrem Nenadović u proleće 1813. godine, za potrebe odbrane grada. Između dva ustanka, od 1813. do 1815. godine Turci su kulu koristili kao zatvor. Verovatno zbog toga ju je vojvoda Sima Nenadović srušio po oslobođenju […]

Muselimov konak

Muselimov konak je najstarija zgrada sačuvana u Valjevu. Nastala je krajem 18. veka za potrebe Muselima, turskog upravnika Valjevske nahije. Prizemna građevina ima oblik pravougaonika sa dva naspramno postavljena trema duž podužnih strana. Građena je lomljenim kamenom, sa podrumom koji je ispod cele površine prizemlja i koji ima spoljne prilaze. Krov je četvorovodni, sa ćeramidom […]

Narodni muzej Valjevo

Narodni Muzej Valjevo osnovan je 1951. godine na inicijativu lokalne samouprave i već više od pola veka uspešno obavlja poslove zaštite i prezentacije kulturne baštine na teritoriji grada Valjeva, kao i u opštinama kolubarskog okruga. Danas je to moderan muzej, sa stalnom postavkom za 21. vek „Treća dimenzija prošlosti – pogled iz budućnosti”, koja vas […]

Parkovi i izletišta

Park na Jadru Nema ni jednog zbornika, antologije ili bilo kakvog predstavljanja novije i moderne skulpture u Srbiji, u kojima nije i Vida Jocić, kao jedan od aktera koji je osoben i značajan. U parku na Jadru se, na jednom relativno malom prostoru, nalaze skulpture Vide Jocić, koje predstavljaju narodne heroje valjevskog kraja iz Drugog […]

Knez Miloševa ulica

Knez Miloševa ulica, danas je glavni trgovački centar grada i predstavlja izuzetno vredan deo starog gradskog jezgra, čije su prve podignute kuće ucrtane u planove još 1737. godine. Današnji sačuvani izgled ove ulice formirao se tokom druge polovine 19. veka i početkom 20. veka i predstavlja kontinuitet u trgovačkom i društvenom razvoju Valjeva, od najstarijeg […]